O projektu


Pondělí 20. září 2010 se stalo určitým významným milníkem v éře novodobého nacionalismu a vývoje prezentace našich myšlenek na veřejnosti. Ovšem pouze za okolnosti, že bude nový způsob aktivit Dělnické mládeže zdrojem inspirace a také probuzení aktivistů napříč celou republikou. A o co že se to konkrétně jedná?

Ideologický aspekt akce „Školní dvůr“
Akce „Školní dvůr“ je záštitou aktivit nejrůznějšího druhu, vedených s hlavním cílem, kterým je ideologické podchycení české a moravské mládeže. Ideologie a obsahová náplň Dělnické strany sociální spravedlnosti a její kulturně-osvětová činnost vykonávána z velké části právě Dělnickou mládeží pak vede ke zkvalitnění a upevnění potenciálu ukrytého v mladé českomoravské generaci.

Akce „Školní dvůr“ vychází z pochopení skutečnosti, že právě mladá generace může být garancí lepší budoucnosti v našem státním zřízení.

Hlavní prioritou tedy je umožnit distribuci našich materiálů mezi mládeží, aniž by docházelo k tendenční mediální dezinformaci a tím tak umožnit, aby se mládež mohla seznámit přímo s materiály, které náš světonázor předkládají nezkresleně.

Touto činností pak následně umožnit rozvoj a působení národního a sociálního ideálu v rámci mladé populace.

Vycházíme z historicky mnohokrát potvrzeného předsvědčení, že zdravý a upřímný idealismus, který je zároveň zakotven v neměnných univerzálních hodnotách determinovaných přírodními zákony, představuje tu nejlepší možnou prevenci v boji s neduhy dnešní civilizace, kterými je zasažena právě naše mládež.

Světonázor, který je na politické úrovni prezentován Dělnickou stranou sociální spravedlnosti a na úrovni kulturní Dělnickou mládeží, klade důraz při výchovné činnosti v rámci mladé generace na:

1.Věrnost ideálu – tedy věrnost sama sobě, která se projevuje odrážením ideálu v charakteru jednotlivce a tím tedy také osobním morálním kodexem, který je aplikován v různých oblastech lidského života

2. Prezentace ideálu - nejvhodnější prezentace ideálu je tedy podmíněna právě jeho niterným prožitím

3. Boj proti materialismu – důsledkem materialismu byl jak komunismus, tak také zločinný kapitalismus, který zažíváme dnes. Opozicí oběma zvráceným projevům materialismu se musí stát to, co vrací člověku jeho přirozenou pozici v tomto světě – tedy národní socialismus

Politický aspekt akce „Školní dvůr“
Mladí lidé se obecně neztotožňují s tím, co je nám představováno jako „politika“. Zatuchliny v poslanecké sněmovně se v žádném případě nepodobají vzorům mládí a vitality. Korupce a kriminální jednání „těch nahoře“ rozhodně neodpovídá čisté politice mládí.

Ne, mládež volá po změně. Politikou mladých musí být rozuměno to, že se chtějí a mohou aktivně zasazovat o zlepšení stavu našeho národního společenství. Právě ona spoluúčast a možnost věci ovlivňovat a měnit – svým osobním aktivismem – je to, co žene mladé vpřed. A to také mladým nabízíme…

Mládí vpřed!
Co je typické pro nás mladé a mládež obecně?

Je to nestálost, dynamičnost, energie a přímočarost! Tyto věci ústí ve zdravý radikalismus – tedy razantní odmítání toho, co je špatné, a zároveň zasazení se o to, co je dobré.
Zdravý radikalismus – ten musí být hnacím motorem pronárodně smýšlející mládeže!

Proto:
Nelíbí se ti stav naší země a poměry, které v ní panují?
Nesouhlasíš s protežováním menšin na úkor našinců?
Ctíš ideál kamarádství a jsi odhodlaný svým aktivismem prospět celku, který je dennodenně podroben vymývání mozků?
Chceš bojovat za správnou věc proti bezpráví efektivními prostředky?
Myslíš národně a sociálně?
Chceš být NĚKDO?

Pak podpoř iniciativu „Školní dvůr“!


Jakékoli podněty, nápady a možnosti propagace vítáme. Jsme otevření všem – nehledíme na subkulturu nebo na hudbu, kterou posloucháš. Ne, důležité je to, co má kdo v hlavě.
Přispěj svou špetkou do mlýna!

Veškeré podněty pro činnost Dělnické mládeže či strany směřujte na kontaktní mail info[zavináč]delnickamladez.cz. Budeme rádi za každý z nich!

Brno_3

A jak proběhlo první kolo akce Školní dvůr?
Vše se plánovalo předem a poměrně dlouhou dobu. Inspirace přišla z Německa, kde již podobné akce probíhají pod záštitou NPD(Nationaldemokratische Partei Deutschlands) nějaký ten čas. Proč tedy něco, co je pozitivní a vede k větší informovanosti mládeže neuskutečnit také v našich podmínkách? A tak se zrodila myšlenka akce „Školní dvůr“.

Tedy v týdnu 20.-24.9.2010 se v Mostě, Chomutově, Praze a v Brně, které se v poslední době stalo jakousi baštou mládežnického sdružení Dělnická mládež, uskutečnila první nárazová vlna akce „Školní dvůr“.

Již dopředu jsme byli nuceni kalkulovat s tím, aby byla celá akce v rámci našich omezených možností maximálně úspěšná. Proto bylo vytvořeno několik týmů po třech či čtyřech jednotlivcích, které zvolily takové školy, kde by naše národněsocialistická myšlenka mohla mít větší potencionální úspěch.

Na vybraných středních, ale částečně i základních školách naše týmy rozdávaly materiály Dělnické mládeže – tedy především Hlas mládeže a mnoho jiného, jako letáky a další tiskoviny, které, jak jsme věřili, mohly svým obsahem mladé zaujmout a ukázat naši pravou tvář.

Důležitým faktorem byla také spontánní diskuse se studenty, kdy nám byly pokládány dotazy, na které jsme odpovídali s cílem, osvětlit základní pilíře naší ideologie a vhodně je tak zprostředkovat těm, kteří se s námi potkali.

Akce „Školní dvůr“ však nadále probíhá a nejrůznější aktivity se budou uskutečňovat po celý školní rok. S jejími výsledky budeme postupně seznamovat veřejnost. Věříme, že se naše snaha nemine účinkem a podaří se nám vyvolat novou vlnu zájmu o národní hnutí mezi mladými lidmi.